SG Breda
Wie zijn wij

Tessenderlandt is een school voor mavo en voorbereidend mbo met drie locaties in Breda en een in Baarle-Nassau.

 

Tessenderlandt, de locatie aan de Van Riebeecklaan, biedt alle leerwegen aan met in de bovenbouw afdelingen in de sectoren techniek, economie en zorg en welzijn. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, is er leerwegondersteunend onderwijs. Het speciale mavo-breed programma biedt leerlingen de gelegenheid ervaring op te doen met technische informatica, verschillende afdelingsprogramma's en de beroepspraktijk.

 

Christoffel is een locatie voor mavo en voorbereidend mbo met leerwegondersteunend onderwijs.  Christoffel is een zorglocatie waar onderwijs wordt verzorgd voor leerlingen die naast leerproblemen, ook aandacht behoeven in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

 


De la Salle in Baarle-Nassau is een locatie  voor mavo en onderbouw havo en vwo in Baarle-Nassau. Ook kunnen op De la Salle de eerste twee jaren van de kaderberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend mbo worden gevolgd. Havo-/vwo-leerlingen volgen drie jaren onderwijs en gaan daarna verder, meestal op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda, de partnerschool van De la Salle.

 

Christoffel-Heuvelstraat biedt voortgezet onderwijs aan kwetsbare leerlingen. De leerlingen zijn kwetsbaar in maatschappelijk en sociaal-emotioneel opzicht. Na Christoffel-Heuvelstraat stromen zij door naar een opleiding in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. In het mbo halen zij een startkwalificatie.